"Sức mạnh người cha" - Đây là dòng sản phẩm đặc biệt của V'Ori Coffee

Sự kết vị đắng tự nhiên của Robusta và hương thơm tự nhiên của cà phê Chế biến ướt.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Father strength "- This is a special product line of V'Ori Coffee

Robusta's natural bitterness and natural aroma of Wet Process coffee.

AMA Coffee - V'Ori

SKU: 364215375135191
95.000₫Price
  • - Cà phê rang mộc 100%

    - Cà phê chế biến ướt R16

    - Công nghẹ rang Hot-air tiên tiến (Profile rang riêng cho sản phẩm)

  •  - 100% wood roasted coffee

    - Wet processed coffee R16

    - Advanced Hot-air Roasted Technology (Profile roasted separately for the product)

 

©2020 by V'ORI COFFEE COMPANY. All rights reserved