Search
  • phuocvori

Hợp tác

Một ngày được ngồi chia sẽ tại Kiến Coffee - Trung tâm xã Ea Phê Huyện Krông Pắc. Rang và đánh giá nguyên liệu cà phê chế ướt của V'ori.Anh Hưa - Chủ quán Kiến Coffee

Đánh giá chất lượng cà phê nguyên liệu chế biến ướt của V'ori rất tốt, sau 2 ngày rang và cho khách hàng dùng thử, nhận được phản hồi tích cực của khách hàng tại Kiến Coffee và các đối tác của Quán.
Hợp tác và Phát triển

Qua quá trình tìm hiểu, chia sẽ giữ V'ori và Kiến Coffee đã thống nhất hợp tác sử dụng nguyên liệu cà phê chế biến ướt của V'ori làm nguyên liệu chính sử dụng tại Kiến Coffee và các đối tác của Quán.

Hy vọng sự tác này sẽ mang đến kết quả thành công cho cả V'ori và Kiến Coffee
#VoriCoffee #KieensCoffee #Càphêchếbiếnướt #Nguyênliệurangxay #R16W #R18W

7 view0 comment

Recent Posts

See All

©2020 by V'ORI COFFEE COMPANY. All rights reserved